Laadukasta juomavettä ympäristöystävällisesti

Miten tekopohjavettä tuotetaan

Tavase Oy

Tavase Oy on kuntien omistama yhtiö, joka perustettiin joulukuussa 2002. Yhtiön tarkoituksena on hankkia tarvittava raakavesi, valmistaa tekopohjavesi ja myydä se osakkaille. Toimintaansa varten yhtiö voi suunnitella, omistaa sekä rakentaa, hoitaa ja ylläpitää talousveden hankintaan tarkoitettuja laitoksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa osakkailleen taloudellista voittoa.  Tavase Oy:n osakkaat ovat Akaa, Kangasala, Lempäälä, Tampere ja Vesilahti. Hankkeessa on välillisesti mukana myös Pirkkala, joka saa yli 90% talousvedestään Tampereelta. Pirkkalan vesimäärä sisältyy Tampereen varaukseen. Hankkeesta hyötyvät osin myös Nokia ja Ylöjärvi, joihin voidaan tarvittaessa johtaa vettä Tampereelta. Tekopohjavesilaitoksen avulla voidaan varmistaa Tampereen ja Valkeakosken seudun talousveden saanti laaja-alaisesti kriisi- ja poikkeustilanteissa. 
JärviKallioPohjavesi(sorassa)SoraRaakavesiSadetusimeytysImeytysallasImeytyskaivoTuotantokaivoValmis juomavesi

Miten tekopohjavettä tehdään?

Tekopohjaveden muodostamisessa pohjaveden määrää lisätään nopeuttamalla luontaista pohjaveden muodostumista.  

Harjuun imeytetään järvivettä, joka puhdistuu maaperässä tapahtuvissa prosesseissa veden kulkiessa imeytysalueilta kaivoille. Tekopohjaveden laatu muistuttaa luontaista pohjavettä siinä määrin, että eroa ei aistinvaraisesti huomaa.  

Uusi tekopohjavesilaitos

Tavase Oy suunnittelee uutta tekopohjavesilaitosta Vehoniemen ja Isokankaan harjualueille Kangasalla ja Pälkäneellä. Laitoksen tarkoituksena on turvata Tampereen ja Valkeakosken vedensaanti pitkällä aikavälillä.

Tekopohjavedellä pitkät perinteet

Tekopohjavettä on muodostettu Euroopassa 1800-luvulta lähtien. Suomen ensimmäiset tekopohjavesilaitokset otettiin käyttöön 1970-luvulla.  

Tällä hetkellä laitoksia on lähes 30 Suomessa. Noin kuudesosa kuntien jakamasta vedestä on tekopohjavettä. Ruotsissa useita laitoksia on ollut käytössä jo 1950-luvulla. Ruotsissa tekopohjaveden osuus juomavedestä on neljännes.