Ajankohtaista

Lupa-asiat

Tekopohjavesilaitos tarvitsee toimintaansa varten useita lupia, joita ovat esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla myönnettävät luvat ja vesilain mukainen lupa. Alalla vakiintuneen käytännön mukaisesti laitoksen vesilupa haetaan ensin.  

 

Tavase Oy:n vesilupaa on käsitelty jo useita vuosia, mikä johtuu sitä, että korkein hallinto-oikeus palautti asian käsittelyn uudelleen aluehallintovirastolle. Hanketta on myös kehitetty ympäristövaikutusten vaikutusten vähentämiseksi. Tavase Oy:n vesilupaprosessin keskiössä ovat olleet hankkeen vaikutukset lähellä sijaitseviin Natura-alueisiin. Asiaa on käsitelty hallinto-oikeuksissa kattavasti ja jokainen lupa- ja oikeusaste on mm. tehnyt katselmuksen hankealueelle.  

Tavase Oy:n tekopohjavesihanke

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ympäristöasiat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tavase Oy:n tekopohjavesihanke

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.