Tekopohjavesihankkeen tuotantoalueet

Tekopohjaveden tuotantoalueet

Tavase Oy:n suunniteltu tekopohjavesilaitoskokonaisuus sijoittuu Vehoniemenharju-Syrjänharjun harjujaksolle Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan alueelle. Harjualue on suurelta osin maa- ja metsätalouskäytössä.  Tekopohjavesilaitos koostuu kolmesta erillisestä tekopohjaveden tuotantoalueesta (TUA), jotka koostuvat imeytysalueista, jälleenimeytysalueista sekä kaivoalueista. Tekopohjavesilaitoksen kolme tuotantoaluetta sijoittuvat omiin akvifereihinsa eli pohjavesiesiintymiin. Tuotantoalueet TUA1 ja TUA2 sijaitsevat Kangasalan kaupungin alueella. Tuotantoalue TUA3 on eteläisin ja sijaitsee Pälkäneen kunnan alueella. 

Tuotantoaluekohtaiset tiedot

Tuotantoalue Pääasiallinen imeytysmenetelmä Imeytysalueita Imeytettävä vesimäärä m³/d vuosikeskiarvona Tuotantomäärä m³/d vuosikeskiarvona Kaivoalueita
TUA 1 Kangasala
Kaivoimeytys
2
22 000*
22 000
1
TUA 2 Kangasala
Allasimeytys
4, joista 2 varalla
28 000*
28 000
1
TUA 3 Pälkäne
Kaivoimeytys
3, joista 2 jälleenimeytysaluetta
12 000**
12 000
4
Yhteensä
Kaivoimeytys
9
62 000
62 000
6

* lisäksi Kangasalan puoleisella tuotantoalueella saadaan yli-imeyttää vettä yhteensä 5000 m³/d vuosikeskiarvona

** lisäksi Pälkäneen puoleisella tuotantoalueella saadaan yli-imeyttää vettä yhteensä 2000 m³/d vuosikeskiarvona

Tuotantoaluekohtaiset tiedot

TUA 1 Kangasala

Imeytys: Kaivoimeytys

Imeytysalueita: 2

Imeytettävä vesimäärä m³/d vuosikeskiarvona: 22 000*

Tuotantomäärä m³/d vuosikeskiarvona: 22 000

Kaivoalueita: 1

TUA 2 Kangasala

Imeytys: Allasimeytys

Imeytysalueita: 4, joista 2 varalla

Imeytettävä vesimäärä m³/d vuosikeskiarvona: 28 000*

Tuotantomäärä m³/d vuosikeskiarvona: 28 000

Kaivoalueita: 1

TUA 3 Pälkäne

Imeytys: Kaivoimeytys

Imeytysalueita: 3, joista 2 jälleenimeytysalueita

Imeytettävä vesimäärä m³/d vuosikeskiarvona: 12 000

Tuotantomäärä m³/d vuosikeskiarvona: 12 000**

Kaivoalueita: 4

Yhteensä:

Imeytysalueita: 9

Imeytettävä vesimäärä m³/d vuosikeskiarvona: 62 000

Tuotantomäärä m³/d vuosikeskiarvona: 62 000

Kaivoalueita: 6

* lisäksi Kangasalan puoleisilla tuotantoalueilla saadaan yli-imeyttää vettä yhteensä 5000 m³/d vuosikeskiarvona

** lisäksi Pälkäneen puoleisella tuotantoalueilla saadaan yli-imeyttää vettä yhteensä 2000 m³/d vuosikeskiarvona